Algemene voorwaarden

Welkom bij Pilates oefeningen voor thuis, leuk dat je lid wilt worden! Hier vind je o.a. voorwaarden omtrent het abonnement, lidmaatschap en betaling. Lees het door voordat je over gaat tot inschrijving en betaling. Bij betaling gaat de deelnemer/abonnee namelijk automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

1.  Het abonnement dat afgesloten wordt door de deelnemer met ‘Pilates oefeningen voor thuis’ geldt voor een bepaalde duur. Het abonnement wordt niet automatisch verlengd en stopt automatisch. De duur is per abonnementsvorm verschillend en kan gevonden worden op de ‘lid worden’ pagina. De deelnemer gaat automatisch akkoord met de abonnementsduur en de éénmalige betaling van het bijbehorende bedrag bij inschrijving en betaling.

2. De deelnemer krijgt via het door hem/haar gekozen abonnement toegang tot een aantal video’s. (abonnementsvideo’s). Deze video’s worden enkel online streaming aangeboden. De deelnemer is daarmee zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding en andere technische zaken die het mogelijk maken deze video’s te kunnen bekijken vanuit de kant van de deelnemer/abonnee. Wanneer er zich op de genoemde website een storing voordoet, of door andere (technische) oorzaken de website pilatesoefeningenvoorthuis.nl niet toegankelijk is voor de deelnemer/abonnee, is Pilates oefeningen voor thuis niet genoodzaakt het abonnementsgeld te restitueren of anderszins de deelnemer te compenseren voor het niet hebben van toegang tot de abonnementsvideo’s. Gebrekkige, gedeeltelijke, of geen toegang van de deelnemer/abonnee tot de online streaming video’s behoren tot het risico van de deelnemer/abonnee, ook ligt de oorzaak hiervan buiten de macht en verantwoordelijkheid van de deelnemer/abonnee.

3. Het is de deelnemer verboden de video’s die in abonnementsvorm worden aangeboden door Pilates oefeningen voor thuis te downloaden en/of kopïëren en. Het is de deelnemer alleen toegestaan de video’s online streaming te bekijken via het abonnementskanaal van Pilates oefeningen voor thuis, mits de deelnemer een eigen abonnement heeft bij Pilates oefeningen voor thuis, met een eigen emailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.

4. Pilates oefeningen voor thuis behoudt zich het recht voor om iedere (mogelijke) deelnemer/abonnee de toegang tot de abonnements-video’s te kunnen weigeren zonder opgave van reden of grond en zonder (gedeeltelijke) restitutie van het abonnementsgeld of andere compensatievormen.

5. Het is de deelnemer/abonnee verboden de abonnementsvideo’s beschikbaar te maken voor anderen (derden). Het wachtwoord mag daarnaast niet verspreid, gedeeld, verkocht of uitgeleend worden. Pilates oefeningen voor thuis kan software gebruiken om dit soort misbruik op te sporen (ip tracking bijvoorbeeld). De deelnemer gaat bij inschrijving en betaling akkoord met het traceren van zijn/haar ip adres, of andere methoden om achter de identiteit van de deelnemer/abonnee te komen. Er volgt automatische stopzetting van het abonnement wanneer er via deze software of op andere wijze duidelijk wordt dat er mogelijk sprake van dit soort misbruik. In het geval dat dit soort misbruik ten onrechte is geconstateerd en zodoende ten onrechte het abonnement is stopgezet, is Pilates oefeningen voor thuis niet geacht of verplicht de deelnemer hiervoor financieel of anderszins te compenseren dan wel tegemoet te komen, dan wel het abonnement weer te continueren.

6. Pilates oefeningen voor thuis behoudt zich het recht voor om op ieder moment het abonnement van de deelnemer/abonnee en daarmee de toegang tot de abonnementsvideo’s stop te zetten zonder opgave van grond of reden, in het bijzonder bij vermoedens van misbruik zoals in punt 3 en 5 gespecificeerd, zonder dat het abonnementsgeld (gedeeltelijk) gerestitueerd wordt en zonder dat er anderszins gecompenseerd dient te worden.

7. Pilates oefeningen voor thuis is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor fouten en/of mislukkingen en/of misleidingen van het betalingsverkeer tussen de deelnemer/abonnee, Pilates oefeningen voor thuis en derde partijen die betrokken zijn bij het betalingsverkeer. Pilates oefeningen voor thuis behoudt zich het recht voor deelnemers niet te compenseren of het abonnementsgeld (of delen daarvan) te restitueren wanneer een betaling van de deelnemer niet doorkomt op de rekening  van Pilates oefeningen voor thuis. Pilates oefeningen voor thuis is niet verantwoordelijk voor fouten en/of misleidingen van de betaalserviceprovider of derden die te maken hebben met het betalingsverkeer tussen deelnemer/abonnee en Pilates oefeningen voor thuis. Pilates oefeningen voor thuis is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor financiële schade als gevolg van fouten, mislukkingen en/of misleidingen in het betalingsverkeer.

8. Pilates oefeningen voor thuis is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor enig letsel dat ontstaat als gevolg van het meedoen aan de oefeningen, filmpjes en/of het opvolgen van de instructies/tips op de website pilatesoefenigenthuis.nl en aanverwante media. De deelnemer dient voor het meedoen met of nadoen van de oefeningen, filmpjes, tips (etc.) altijd eerst de disclaimer en waarschuwing te lezen. Pilates oefeningen voor thuis gaat er van uit dat iedere deelnemer dit doet en dat iedere deelnemer hiermee akkoord is.

9. Pilates oefeningen voor thuis is niet aansprakelijk voor schade aan computers, laptops, mobiele telefoons of andere informatiedragers ten gevolge van eventuele virussen of andere schadelijke documenten, programma’s of code in de website pilatesoefeningenvoorthuis.nl.

10. De deelnemer/abonnee gaat akoord met de feiten zoals beschreven in de privacyverklaring.

Tot ‘Pilates oefeningen voor thuis behoort ook de docent in de video’s en het bedrijf ‘conflict-training’.