Verschil Pilates & Yoga

Wat is het verschil tussen Pilates en Yoga? Voor een Pilates instructeur is dit een veel gehoorde vraag. Pilates lijkt erg veel op Yoga en daarom is het ook een logische vraag. De verschillen zijn echter groot en wezenlijk!

Facebook
GOOGLE
https://pilatesoefeningenvoorthuis.nl/verschil-pilates-yoga
TWITTER
YOUTUBE

Lees ook:
  1. Over Pilates
  2. Afvallen met Pilates en Yoga 
  3. Rugpijn

Lichaam of geest?
Pilates is een systeem van oefeningen. Het heeft een lichaamstransformatie tot doel. Het doel van Yoga is ook geestelijk van aard. Uiteraard kan je yoga beperken tot een lichamelijke exercitie, maar de oefeningen hebben altijd een geestelijke component. Bij Pilates is het achterover rollen met de benen in rugligging bijvoorbeeld bedoeld voor een flexibele wervelkolom. Bij Yoga is dit mede bedoeld om bepaalde energiepunten en organen te stimuleren. De geestelijke component daarvan is bijvoorbeeld gericht op het wegnemen van blokkades zodat men de openheid naar de wereld en kosmos weer kan vinden. Natuurlijk zijn er verschillen in Yoga en heeft iedere docent en beoefenaar zijn/haar eigen uitleg. In het algemeen kan men echter stellen dat de geestelijke component in Yoga in de oefeningen zelf een grotere rol speelt dan bij Pilates.

Lenigheid & Flexibiliteit
Een volgend essentieel verschil draait om de mate van flexibiliteit. Bij Pilates speelt lenigheid een bescheiden rol. De mate van flexibiliteit staat in relatie tot de beweeglijkheid en souplesse. Een lichaam moet ook los zijn om sterk te zijn. Het einddoel is krachtopbouw en daarvoor heb je een bepaalde mate van lenigheid voor nodig. Bij Yoga staat de lenigheid veel hoger in het vaandel. Een lichaam moet houdingen aan kunnen nemen. Iedereen dient binnen zijn/haar grenzen te blijven hierin en daarmee is lenigheid geen vereiste, maar de ontwikkeling is gericht op het trainen van het uithoudingsvermogen in de houding. De lenigheid staat dus in relatie tot de houding en niet tot souplesse. Lenigheid is dus een voorwaarde om een asana optimaal te kunnen uitvoeren. Daarmee is het geen doel op zich, maar wel veel belangrijker dan bij Pilates. Voor een los lichaam hoef je namelijk niet heel lenig te zijn. Een Pilates deelnemer dient met gestrekte benen in een voorover-buiging net de grond aan te kunnen raken met de vingers. Deze mate van hamstrings-lengte is voor verschillende asana’s een belemmering. Een Yogi dient leniger te zijn!

Ademhaling
Ademhaling in Pilates training heeft twee doelen. Ten eerste koppelt het de ‘ademhalingsspieren’ in de beweging aan andere spiercontracties. Dit is weer belangrijk voor de connectie van het hele lichaam. Andersom gezegd kan het ‘niet bewust mee-ademen’  zorgen voor ontkoppelingen tussen bekken/romp/benen. Het tweede doel van de Pilates-ademhaling is het zorgen voor zuurstof op cel niveau in het hele lichaam. Goed doorademen is gezond! De legitimiteit van deze laatste bewering is zelfs vandaag nog onderwerp van discussie, dus beperken we ons tot het eerste doel; de connectiviteit.

Een algemene regel is dat je bij Yoga in- en uitademt door de neus. Bij Pilates kan zowel de mond als neus gebruikt worden, met de toevoeging dat het door de neus inademen in het algemeen gezonder is vanwege de filterende functie van de neus. Binnen Yoga heb je allerlei verschillende doelen, technieken en oefeningen voor de ademhaling. Zo heeft Kundalini Yoga bijvoorbeeld expliciete oefeningen om de ademhalingsspieren sterker te maken en onder controle te krijgen. Ook wordt ademhaling hier gebruikt om energie op te wekken en een staat van verlichting te bewerkstelligen. Bij Hatha Yoga levert de neus ademhaling een kalmte op waardoor een asana makkelijker aangehouden kan worden. Ook is er een meer innerlijke concentratie/gerichtheid hierdoor. Zo is het verschil met Pilates groot in de zin dat de ademhaling bij Yoga veel meer doelen dient en dat de ademhaling bij Pilates met name voor de connectiviteit gebruikt wordt.

Stabiliteit
Pilates training is voor een groot deel stabiliteitstraining. Je leert hoe je de verschillende delen van je lichaam verbindt. Zeker het bekken-romp gebied is zeer vertegenwoordigd binnen de oefeningen. Het sterker worden in Pilates is inherent gekoppeld aan stabieler worden. Bij Yoga treedt de stabiliteit minder op de voorgrond. Een uitzondering hierop is Critical Alignment Yoga waarbij het doel is om de asana’s met een groot gevoel van stabiliteit in te gaan. In de meeste vormen van Yoga echter staat de houding zelf voorop; of deze nu stabiliteit of flexibiliteit bevordert. Wie dus op zoek is naar stabiliteitstraining kan dus beter bij Critical Alignment Yoga of Pilates terecht. Desondanks is de notie van stabiliteit wel aanwezig in tal van asana’s. Ook door de talrijke houdingen krijgt de deelnemer een goed gevoel voor lichaamshouding in het algemeen. Het balanceren is daar een goed voorbeeld van. Om op het hoofd te kunnen staan heeft een deelnemer een goed ontwikkeld balansgevoel nodig, hetgeen een stabiliteitsvermogen is.

In het specifiek is het stabiliteitsverschil tussen Yoga en Pilates goed te herkennen in de achterover- buiging (staand of zitten op de knieën).  Bij Pilates is deze oefening gericht op het ondersteunen vanuit de (transversale) buikspieren en bovenbeenspieren (licht gebogen knieën). Bij Yoga is juist het ‘niet tegenwerken’ vanuit de buik bevorderend voor de flexibiliteit van de wervelkolom. Ook zal men bij Pilates niet zo snel het hoofd achter in de nek leggen bij de achterover-buiging, maar eerder in lijn met de rug laten staan. Bij Yoga is het achterover laten hangen van het hoofd namelijk mede een oefening om de keel te openen.

Tot slot
Yoga en Pilates lijken vaak op elkaar omdat Joseph Pilates zich heeft laten inspireren door Yoga. Pilates is een fitness-systeem. Het draait om het verkrijgen van een gezond, sterk en weerbaar lichaam. De Yogatraditie is zeer oud en kent een rijke vertakking en een veel omvattender, gevarieerdere en diepgaandere traditie en inhoud. In die zin zijn ze slecht met elkaar te vergelijken, aangezien Pilates uit de 20e eeuw afkomstig is. Toch zijn de overeenkomsten opmerkelijk en is het daarmee wenselijk om de verschillen te duiden.

 

1 maand 7,50 e
3 maanden 18 e

1m 7,50e
3m 18e

1 m
3 m